WEB MASTER

Html Etiketleri (tags)

Merhaba arkadaşlar sizlere en çok kullanılan meta taglarından bazılarını hatırlatmak istedim. Bunlar oldukça basit şeyler. Kullanmamanız durumunda hiç bir zarar yok. Fakat kullandığınızda sitenizin rabet görmesi için oldukça önem arz eden etiketler.

 

Basit HTML Meta Etiketleri

<meta charset=UTF-8>

<meta name=keywords content=makale, hakkında, kelimeler’>

<meta name=’description’ content=’site açıklaması’>

<meta name=’subject’ content=’sitenizin konusu’>

<meta name=’copyright’ content=’siteniz kimi ait’>

<meta name=’language’ content=’sitenizin dili örn TR EN ES’>

<meta name=’robots’ content=’index,follow’>

<meta name=’revised’ content=’Sunday, July 18th, 2010, 5:15 pm’>

<meta name=’abstract’ content=”>

<meta name=’topic’ content=”>

<meta name=’summary’ content=”>

<meta name=’Classification’ content=’Business’>

<meta name=’author’ content=’ekrem, email@ekremizmir.com’>

<meta name=’designer’ content=”>

<meta name=’reply-to’ content=’email@ekremizmir.com’>

<meta name=’owner’ content=”>

<meta name=’url’ content=’http://www.ekremizmir.com’>

<meta name=’identifier-URL’ content=’http://www.ekremizmir.com’>

<meta name=’directory’ content=’submission’>

<meta name=’pagename’ content=’jQuery Tools, Tutorials and Resources – O’Reilly Media’>

<meta name=’category’ content=”>

<meta name=’coverage’ content=’Worldwide’>

<meta name=’distribution’ content=’Global’>

<meta name=’rating’ content=’General’>

<meta name=’revisit-after’ content=’7 days’>

<meta name=’subtitle’ content=’This is my subtitle’>

<meta name=’target’ content=’all’>

<meta name=’HandheldFriendly’ content=’True’>

<meta name=’MobileOptimized’ content=’320′>

<meta name=’date’ content=’Sep. 27, 2010′>

<meta name=’search_date’ content=’2010-09-27′>

<meta name=’DC.title’ content=’Unstoppable Robot Ninja’>

<meta name=’ResourceLoaderDynamicStyles’ content=”>

<meta name=’medium’ content=’blog’>

<meta name=’syndication-source’ content=’https://mashable.com/2008/12/24/free-brand-monitoring-tools/’>

<meta name=’original-source’ content=’https://mashable.com/2008/12/24/free-brand-monitoring-tools/’>

<meta name=’verify-v1′ content=’dV1r/ZJJdDEI++fKJ6iDEl6o+TMNtSu0kv18ONeqM0I=’>

<meta name=’y_key’ content=’1e39c508e0d87750′>

<meta name=’pageKey’ content=’guest-home’>

<meta itemprop=’name’ content=’jQTouch’>

<meta http-equiv=’Expires’ content=’0′>

<meta http-equiv=’Pragma’ content=’no-cache’>

<meta http-equiv=’Cache-Control’ content=’no-cache’>

<meta http-equiv=’imagetoolbar’ content=’no’>

<meta http-equiv=’x-dns-prefetch-control’ content=’off’>

özel Meta Etiketler

Apple Meta Tags

<meta name=apple-mobile-web-app-title content=My App> <!– New in iOS6 –>

<meta name=apple-mobile-web-app-capable content=yes>

<meta name=apple-touch-fullscreen content=yes>

<meta name=apple-mobile-web-app-status-bar-style content=black>

<meta name=format-detection content=telephone=no>

<meta name=viewport content=width=device-width; content=width = 320; initial-scale=1.0; maximum-scale=1.0; user-scalable=yes; target-densitydpi=160dpi>

<link href=/apple-touch-icon.png rel=apple-touch-icon type=image/png>

<link href=touch-icon-ipad.png rel=apple-touch-icon sizes=72×72>

<link href=touch-icon-iphone4.png rel=apple-touch-icon sizes=114×114>

<link href=/startup.png rel=apple-touch-startup-image>

<link href=http://github.com/images/touch-icon-iphone4.png sizes=114×114 rel=apple-touch-icon-precomposed>

<link href=http://github.com/images/touch-icon-ipad.png sizes=72×72 rel=apple-touch-icon-precomposed>

<link href=http://github.com/images/apple-touch-icon-57×57.png sizes=57×57 rel=apple-touch-icon-precomposed>

Safari 9 Pinned tabs in El Capitan

<link rel=mask-icon href=website_icon.svg color=red>

Internet Explorer Meta Tags

<meta http-equiv=Page-Enter content=RevealTrans(Duration=2.0,Transition=2)>

<meta http-equiv=Page-Exit content=RevealTrans(Duration=3.0,Transition=12)>

<meta name=mssmarttagspreventparsing content=true>

<meta content=IE=edge,chrome=1 http-equiv=X-UA-Compatible/>

<meta name=msapplication-starturl content=http://blog.reybango.com/about/>

<meta name=msapplication-window content=width=800;height=600>

<meta name=msapplication-navbutton-color content=red>

<meta name=application-name content=Rey Bango Front-end Developer>

<meta name=msapplication-tooltip content=Launch Rey Bangos Blog>

<meta name=msapplication-task content=name=About;action-uri=/about/;icon-uri=/images/about.ico>

<meta name=msapplication-task content=name=The Big List;action-uri=/the-big-list-of-javascript-css-and-html-development-tools-libraries-projects-and-books/;icon-uri=/images/list_links.ico>

<meta name=msapplication-task content=name=jQuery Posts;action-uri=/category/jquery/;icon-uri=/images/jquery.ico>

<meta name=msapplication-task content=name=Start Developing;action-uri=/category/javascript/;icon-uri=/images/script.ico>

<meta name=msvalidate.01 content=6E3AD52DC176461A3C81DD6E98003BC9>

<meta http-equiv=cleartype content=on>

Windows 8 Meta Tags

<meta name=application-name content= Contoso />

<meta name=msapplication-TileColor content= #009900 />

<meta name=msapplication-square70x70logo content=images/smalltile.png />

<meta name=msapplication-square150x150logo content=images/mediumtile.png />

<meta name=msapplication-wide310x150logo content=images/widetile.png />

<meta name=msapplication-square310x310logo content=images/largetile.png />

<meta name=msapplication-notification content=frequency=30; polling-uri=notifications/contoso1.xml; polling-uri2=notifications/contoso2.xml; polling-uri3=notifications/contoso3.xml />

Blog Catalog Meta Tags

<meta name=blogcatalog>

Rails Meta Tags

<meta name=csrf-param content=authenticity_token>
<meta name=csrf-token content=/bZVwvomkAnwAI1Qd37lFeewvpOIiackk9121fFwWwc=>

HTML Link Etiketleri

<link rel=alternate type=application/rss+xml title=RSS href=http://feeds.feedburner.com/martini>

<link rel=alternate type=application/atom+xml title=Atom 0.3 href=https://example.com/feed.atom>

<link rel=shortcut icon type=image/ico href=/favicon.ico>

<link rel=fluid-icon type=image/png href=/fluid-icon.png>

<link rel=me type=text/html href=http://google.com/profiles/thenextweb>

<link rel=shortlink href=http://blog.unto.net/?p=353>

<link rel=archives title=May 2003 href=http://blog.unto.net/2003/05/>

<link rel=index title=DeWitt Clinton href=http://blog.unto.net/>

<link rel=start title=Pattern Recognition 1 href=http://blog.unto.net/photos/pattern_recognition_1_about/>

<link rel=bookmarktitle=Styleguide href=http://paulrobertlloyd.com/about/styleguide/>

<link rel=search href=/search.xml type=application/opensearchdescription+xml title=Viatropos>

<link rel=self type=application/atom+xml href=http://www.syfyportal.com/atomFeed.php?page=3>

<link rel=first href=http://www.syfyportal.com/atomFeed.php>

<link rel=next href=http://www.syfyportal.com/atomFeed.php?page=4>

<link rel=previous href=http://www.syfyportal.com/atomFeed.php?page=2>

<link rel=last href=http://www.syfyportal.com/atomFeed.php?page=147>

<link rel=canonical href=http://smallbiztrends.com/2010/06/9-things-to-do-before-entering-social-media.html>

<link rel=EditURI type=application/rsd+xml title=RSD href=http://smallbiztrends.com/xmlrpc.php?rsd>

<link rel=pingback href=http://smallbiztrends.com/xmlrpc.php>

<link rel=stylesheet media=only screen and (max-device-width: 480px) href=http://wordpress.org/style/iphone.css type=text/css>

<link rel=wlwmanifest href=http://www.example.com/wp-includes/wlwmanifest.xml type=application/wlwmanifest+xml>

<link rel=help title=FAQ href=/faq>

<link rel=logo type=image/svg href=https://playfoursquare.s3.amazonaws.com/press/logo/foursquare-logo.svg>

<link rel=P3Pv1 href=/w3c/p3p.xml>

<link rel=publisher href=https://plus.google.com/115081025762845243709/>

<link rel=image_src href=http://du3itj18e4z0b.cloudfront.net/7b29fe/images/icon-facebook.gif type=image/jpeg>

<link rel=author href=humans.txt type=text/plain>

<link href=http://thenextweb.com/2009/01/08/how-to-snap-up-that-twitter-username-youve-always-wanted/ rel=original-source>

<link rel=profile title=Microformats href=http://microformats.org/profile/specs/>

<link rel=profile href=http://gmpg.org/xfn/11>

 

Genel olarak bu meta tag(etiketleri) kullanılmaktadır bunlar özellikle sitenizi arama motorlarına rahat iş yapmaları için olanak sağlar Umarım yararlı bir makale olmuştur.

 

İyi Çalışmalar ve Bol kodlamalı günler dilerim.

Saygılarımla.

Ekrem izmir.